Welkom

Crossing Borders is een samenwerkingsverband tussen restaurants in de Euregio  

Historie

Geschichte
Als een vervolg op de succesvolle samenwerking van de Leuf en Café Sjiek is in november 2012 de aftrap gegeven van een samenwerking over de grenzen heen – Crossing Borders! De Leuf en Café Sjiek als grondleggers werden aangevuld met Au Comte De Mercy, La Becasse en La Strada. Dit vijftal heeft ruim 2,5 jaar succesvol samengewerkt over de grenzen heen. Middels een hele toer langs alle restaurants, al naar gelang de formule en het beoogde aantal deelnemers, vond de activiteit plaats in eigen restaurants of op bijzondere plekken in de omgeving. Veel respons van zowel bezoekers als pers heeft ertoe geleid dat Crossing Borders vanaf medio 2015 een nieuwe toer is aangegaan met ook weer nieuwe collega’s.

Geschichte
Die erfolgreiche Geschichte von Crossing Bordes begann mit dem gegenseitigen Empfehlen von Cafe Sjiek und Restaurant de Leuf. Daraus entstand im November 2012 die Idee, dies auch über die Grenzen hinweg zu realisieren. Die Gründer nahmen das Au Comte de Mercy und das La Strada aus Belgien sowie das La Becasse aus Deutschland dazu. Die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit in Form von grenzüberschreitenden Partys mit Essen und Trinken auf hohem Niveau begeisterte alle Teilnehmer. Ab Frühjahr 2016 kommen zwei neue Häuser dazu. Das Restaurant Sofa aus Maastricht sowie das Restaurant Vivendum, Dilsen / Belgien.

Histoire
Après une collaboration fructueuse entre Restaurant de Leuf et Café Sjiek est, en novembre 2012, le coup d’envoi d’une coopération transfrontalière – Crossing Borders! De Leuf et Café Sjiek comme les pères fondateurs ont été complétées l’équipe avec Au Comte De Mercy, La Becasse et La Strada. Ce quintette a plus de 2,5 ans, avec succès, coopéré au-delà des frontières. Grâce à une tournée toute le long de tous les restaurants, selon la formule et le nombre prévu de participants, l’activité se déroule dans les restaurants privés ou sur des lieux spéciaux dans la région. Un grand nombre de réponses positives des visiteurs et de presse a eu pour conséquence que Crossing Borders de mi-2015 est entré dans une nouvelle ligne avec deux nouveaux collègues.

Voor info PARTNERS klik hier
Für mehr Informationen der Partner klicken Sie bitte hier
Pour info PARTENAIRES cliquez ici

Voor info EVENTS klik hier
Für mehr Informationen zu den Events klicken Sie bitte hier
Pour info, ÉVÉNEMENTS cliquez ici