Welkom

Crossing Borders is een samenwerkingsverband tussen restaurants in de Euregio  

Samenwerking anno

Samenwerking
De kracht en de filosofie van de samenwerking schuilt in het feit dat de collega restaurateurs elkaars gasten laten kennis maken met elkaar met nieuwe bedrijven en nieuwe plekken die eigenlijk zo dichtbij zijn, just cross the border. We bevelen elkaar aan bij onze gasten, we werken samen en leren veel van elkaar. Op die manier overschrijden we de grenzen op diverse manieren.

Zusammenarbeit
Die Idee der Zusammenarbeit ist das gegenseitige Empfehlen der Restaurants und gemeinsame Veranstaltungen zur Freude der Gäste.

Collaboration
La puissance et la philosophie de coopération réside dans le fait que les collègues restaurateurs d’introduire des uns et des autres clients entre eux avec de nouvelles entreprises et de nouveaux lieux qui se trouve en réalité si proche, just cross the border!
Nous recommandons à nos clients les uns aux autres, nous travaillons et apprendre beaucoup les uns des autres. De cette façon que nous dépassent les frontières de diverses manières.